Schoolvakanties 2021 België

Hieronder staan alle Belgische schoolvakantiedata voor 2021. Bekijk ook de vrije dagen onderaan de pagina.

België2021.

Deze data gelden voor:

  • het kleuteronderwijs
  • het lager onderwijs
  • het secundair onderwijs
  • centra voor volwassenenonderwijs
  • deeltijds kunstonderwijs

Hogescholen, universiteiten en centra voor basiseducatie bepalen zelf de vakantietermijnen.

Vrije dagen 2021

In 2021 zijn de scholen gesloten voor de volgende feestdagen:

  • Dag van de Arbeid: (zaterdag) 1 mei 2021
  • Hemelvaart: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 (deeltijds kunstonderwijs: alleen 13 mei)
  • Pinkstermaandag: 24 mei 2021
  • Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021

Bekijk hier voor de komende jaren de Belgische schoolvakanties per vakantie: