Schoolvakanties 2022 België

Hieronder staan alle Belgische schoolvakantiedata voor 2022. Bekijk ook de vrije dagen onderaan de pagina.

België2022.

Deze data gelden voor:

 • het kleuteronderwijs
 • het lager onderwijs
 • het secundair onderwijs
 • centra voor volwassenenonderwijs
 • deeltijds kunstonderwijs

Hogescholen, universiteiten en centra voor basiseducatie bepalen zelf de vakantietermijnen.

Vrije dagen 2022

In 2022 zijn de scholen gesloten voor de volgende feestdagen:

 • Paasmaandag: 18 april 2022
 • Dag van de Arbeid: (zondag) 1 mei 2022
 • Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 (deeltijds kunstonderwijs: alleen 26 mei)
 • Pinkstermaandag: 6 juni 2022
 • Nationale feestdag: donderdag 21 juli 2022
 • O.L.V. hemelvaart: maandag 15 augustus 2022
 • Allerheiligen: dinsdag 1 november 2022
 • Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2021

Bekijk hier voor de komende jaren de Belgische schoolvakanties per vakantie: